Välkommen till Block Arkitektkontor

Projekt

Entré med mer väderskyddade aspspån  2017-06-28

Publikationer

Urbana Ekosystemtjänster Framsida

Inspiration

Senaste forskning inom olika områden

Välkommen till Block Arkitektkontor

Sunda hus med skönhetsvärde anpassade till platsen,
med starkt fokus på resurshushållning och kretsloppslösningar.

Vi kan vara behjälpliga i allt från rådgivning till avancerade arbetsinsatser vid genomförande av byggprojekt och områdesplanering.
Oavsett om du behöver ett bollplank, eller idogt arbete i komplexa byggprocesser, kan vi uppfylla dina önskemål.
Detta sker med hjälp av gedigen och mångfacetterad kompetens inom organisationen, och i nära samarbete med övriga kompetenser inom byggsektorn.

Block Arkitektkontor ingår i arkitektgruppen som har sin bas i "Kapsylen", en före detta kapsylfabrik på Södermalm i Stockholm.  Se www.kapsylen.se
 

Block Arkitektkontor | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se

Pils Design